header_nieuw.jpg

DISCLAIMER

De door LUTRABOX op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.
LUTRABOX is de handelsnaam van LUTRA Hout & DHZ Producten B.V.

Inhoud
De informatie die door LUTRABOX wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en
kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LUTRABOX kan niet garanderen dat de website foutloos en
ononderbroken functioneert. LUTRABOX en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze
website en de daarop verstrekte informatie. LUTRABOX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet
door LUTRABOX zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van LUTRABOX

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen,
bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van LUTRABOX omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in
art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.